BCH Công đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT khóa V


BCH Công đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT khóa V

  • 06/03/2009 00:03
  • Công đoàn

 BCH Công đoàn trường Đại học Công nghệ  GTVT khóa V

Địa chỉ: Phòng 306, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT - Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 38543091  -  Email: congdoan@utt.edu.vn
 

* Tổ chức nhân sự:

- Chủ tịch: ThS. Trần Văn Bình

- Phó chủ tịch: TS. Lê Thu Sao

Tin liên quan