Tin tức sự kiện

 • Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường Cao đẳng GTVT
  Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường Cao đẳng GTVT
 • Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường Cao đẳng GTVT
  Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường Cao đẳng GTVT
 • Khai mạc Khóa đào tạo kỹ thuật lái xe sinh thái
  Khai mạc Khóa đào tạo kỹ thuật lái xe sinh thái
 • Khai mạc Khóa đào tạo kỹ thuật lái xe sinh thái
  Khai mạc Khóa đào tạo kỹ thuật lái xe sinh thái
 • Trường ta đạt giải cao tại Hội thi tay nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008
  Trường ta đạt giải cao tại Hội thi tay nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008
 • Trường ta đạt giải cao tại Hội thi tay nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008
  Trường ta đạt giải cao tại Hội thi tay nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008
 • Khai mạc Đại hội công đoàn Trường Cao đẳng GTVT lần thứ V
  Khai mạc Đại hội công đoàn Trường Cao đẳng GTVT lần thứ V
 • Khai mạc Đại hội công đoàn Trường Cao đẳng GTVT lần thứ V
  Khai mạc Đại hội công đoàn Trường Cao đẳng GTVT lần thứ V
 • Đại hội công đoàn Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi Thái Nguyên lần thứ V
  Đại hội công đoàn Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi Thái Nguyên lần thứ V
 • Đại hội công đoàn Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi Thái Nguyên lần thứ V
  Đại hội công đoàn Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi Thái Nguyên lần thứ V