BỘ MÔN

BỘ MÔN CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Giới thiệu Bộ môn Cơ khí chế tạo

25/03/2019

Bộ môn Cơ khí chế tạo, Khoa Cơ khí là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Cơ khí và...

Xem chi tiết