Sinh viên ngành Máy xây dựng với chương trình Company Tour - 2


Sinh viên ngành Máy xây dựng với chương trình Company Tour - 2

21/12/2016

Tiếp nối thành công của trương trình chương trình "Company Tour-1”, nhằm mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thực tế. Ngày 16/12/2016 Nhà trường tổ chức cho sinh viên ngành Máy xây dựng tham quan thực tế lần thứ 2 tại Trung tâm Máy công trình của Công ty KFH.

File không đúng
Tham gia Company Tour lần này Bộ môn MXD chọn các sinh viên tiêu biểu của tất cả các khóa đang theo học chuyên ngành MXD, nhằm tạo hiểu biết sớm về xu hướng phát triển của ngành MXD tạo niềm tin học tập cho sinh viên và cung cấp thêm kinh nghiệm phỏng vấn xin việc thành công của Doanh nghiệp cho sinh viên sắp ra trường. Hoạt động nổi bật của chương trình là Giảng viên, Sinh viên của Bộ môn được chuyên gia Nhật Bản cung cấp đầy đủ tải liệu hướng dẫn an toàn trong vận hành máy và được trực tiếp vận hành các loại máy đặc trưng của chuyên ngành MXD.
File không đúngFile không đúng

File không đúngFile không đúng
Mặc dù trong nhóm có những sinh viên khóa mới tuy nhiên sau thời gian chỉ dẫn tận tình của chuyên gia Nhật Bản và cán bộ kỹ thuật của kFh, các em đã nhanh chóng vận hành được các thao tác chính của máy, được chuyên gia và cán bộ kỹ thuật đánh giá cao.
File không đúng

Thầy và trò UTT chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia và cán bộ của kFh
Chương trình tham quan thành công tốt đẹp, giúp sinh viên nắm được tổng quan về các thiết bị thi công, hiểu rõ các bước vận hành từng thiết bị. Trong buổi họp kết thúc chương trình các em sinh viên đều bày tỏ tinh thần lạc quan, tin tưởng và hào hứng khi được trực tiếp vận hành máy. Theo trao đổi của cán bộ Công ty kFh trong chiến lược phát triển của Công ty sẽ nhập ngày nhiều và đa dạng các chủng loại máy xây dựng. Đây là cơ hội rất lớn để chương trình “Company Tour” còn thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.