THÔNG BÁO

Thông báo

Học ngoại ngữ năm 2017

25/04/2017

Thông báo triển khai chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên năm 207 bằng nguồn kinh phí Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Xem chi tiết

Nhiệm vụ giao ban tháng 10 năm 2015

11/11/2015

Để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và giao nhiệm vụ tháng 11, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức họp giao ban tháng 10 với những nội dung sau:\n\nThời gian: 14 giờ...

Xem chi tiết