Phát triển đường sắt đô thị nhằm tránh ùn tắc giao thông cho các thành phố lớn như Hà Nội là nhiệm vụ chiến lược của Chính phủ và Bộ GTVT