Hội thảo chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giao thông vận tải 


Hội thảo chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giao thông vận tải 

11/11/2015

Hội thảo chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giao thông vận tải

Tham dự Hội nghị có TS. Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng, TS. Vũ Ngọc Khiêm - Phó hiệu Trưởng, Ths.Trần Quang Dũng - Phó hiệu Trưởng, Ths. Nguyễn Duy Hoà - Giám đốc Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên, TS. Ngô Quốc Trinh - Trưởng phòng KHCN & HTQT, cùng lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa chuyên môn và toàn thể các thầy, cô giáo trong Khoa Lý luận chính trị và đại diện các em Sinh viên khoá 63, khoá 64, khoá 65 Khoa Công trình, khoa Kinh tế.

Hội thảo chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giao thông vận tải

Tại Hội thảo, có 06 tham luận được trình bày và các ý kiến trao đổi chủ yếu tập trung vào quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của Giao thông vận tải; về đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải; và vận dụng quan điểm của Người vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành giao thông vận tải ở nước ta. Hội thảo có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, bởi các tham luận đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải đến nay còn nguyên giá trị và là những chỉ dẫn quan trọng cho ngành giao thông vận tải trong việc hoạch định chiến lược và phát triển ngành.
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Đỗ Ngọc Viện đã đánh giá cao những kết quả khoa học mà Khoa Lý luận chính trị đạt được qua buổi Hội thảo; từ đó, càng xác định rõ hơn nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với 2 trong 3 khâu đột phá chiến lược của Đảng theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển ngành GTVT và các ngành kinh tế quốc dân. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nhà trường luôn coi Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng, vị thế uy tín và phát triển bền vững của trường.