Khoa Lý luận chính Hội giảng hưởng ứng tháng Công nhân năm 2018


Khoa Lý luận chính Hội giảng hưởng ứng tháng Công nhân năm 2018

07/05/2018

Thực hiện chủ trương và kết luận giao ban hàng tháng của Hiệu trưởng nhà trường. Chi bộ, BCH Công đoàn khoa Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch báo cáo Nhà trường, phòng Đào tạo, phòng Thanh tra giáo dục về công tác Hội giảng chuyên môn của Khoa. Đợt Hội giảng được triển khai và tiến hành từ 16/4/2018 đến 20/4/2018 nhằm hưởng ứng tháng Công nhân và tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018 với sự tham gia của tất cả CB,GV tại 02 cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Yên.

Qua Hội giảng, mỗi thầy, cô giáo có sự giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng sư phạm và chất lượng của từng bài giảng; đồng thời tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

Vì vậy, hoạt động Hội giảng là dịp để mỗi thầy cô giáo tự nhìn lại mình, trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh giờ giảng tích cực của các thầy, cô giáo giữa 02 cơ sở đào tạo Hà Nội, Vĩnh Yên:

               Giờ giảng của cô Trịnh Thị Thu Hằng

          Giờ giảng của cô Vũ Thị Kiều Ly

          Giờ giảng của thầy Nguyễn Tiến Trí

          Giờ giảng của cô Đỗ Như Hồng

Giờ giảng của cô Phạm Thị Thương