Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra năm học 2015 - 2016


Tin liên quan

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 2)

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 1)

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016

Kết luận Thanh tra, Kiểm tra Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016
Kết luận Thanh tra, Kiểm tra Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016

Tin mới nhận

Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG\\\\Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 2)

Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 -2017
Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 -2017

Chiều ngày 15/12/2016, Phòng Công tác HSSV Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 – 2017”. Tới dự với Hội nghị có TS. Nguyễn Hoàng Long –...

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ cán bộ: Tổng số 05 đồng chí ( 03 đ/c Hà Nội; 02 đ/c Vĩnh Yên)

Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ:\\\\\\\\* Lịch sử hình thành: Phòng Thanh tra được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 122/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014.\\\\\\\\* Chức...