Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra năm học 2015 - 2016


Tin liên quan

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 2)

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 1)

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 -2016

Kết luận Thanh tra, Kiểm tra Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016
Kết luận Thanh tra, Kiểm tra Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

Khoa Công trình theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra năm học 2015-2016

Tin mới nhận

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...
Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng

Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...
Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối về tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị...

Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG\\\\Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 2)

Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 -2017
Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 -2017

Chiều ngày 15/12/2016, Phòng Công tác HSSV Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Hội nghị Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn năm học 2016 – 2017”. Tới dự với Hội nghị có TS. Nguyễn Hoàng Long –...