Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (TRANSMECO)


Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (TRANSMECO)

Ngày 10/12/2014, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (Transmeco).

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (TRANSMECO)
Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty Transmeco có ông Vũ Kim Bảng– Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Lê Ngọc Diệp – Phó giám đốc và các cán, bộ nhân viên thuộc phòng Kế hoạch, phòng Nghiên cứu và phát triển của công ty. Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Vũ Ngọc Khiêm – Phó Hiệu trưởng, TS. Phạm Quốc Doanh – Phó trưởng Khoa Công trình, Ông Trần Trung Hiếu – Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các cán bộ nghiên cứu, giảng viên của nhà trường.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (TRANSMECO)Với việc ký Biên bản thỏa thuận hợp tác hai bên sẽ phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm cán bộ cũng như hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN thông qua các hoạt động hợp tác.