Giấy mời tham dự Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016