Phiếu phản biện Hội thảo nhà khoa học trẻ Ngành Giao thông vận tải năm 2016


Phiếu phản biện Hội thảo nhà khoa học trẻ Ngành Giao thông vận tải năm 2016

  • 16/02/2017 16:02
  • Hội thảo Nhà khoa học trẻ 2016

Ban Tổ chức Hội thảo Nhà khoa học trẻ kính gửi các nhà khoa học mẫu phiếu phản biện Hội thảo Nhà khoa học trẻ Ngành GTVT năm 2016.

Kính đề nghị Người phản biện đọc và gửi ý kiến phản hồi về Phòng KHCN- HTQT trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được bản thảo. ĐT: 04.35527876. Email: phongkhcn@utt.edu.vn.

File đính kèm
Tin liên quan