Thông báo mời tham gia Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn – ISTP30


Thông báo mời tham gia Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn – ISTP30

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn (The 30th International Symposium on Transport Phenomena – ISTP30) được tổ chức tại Vinpearl Hạ Long từ ngày 1-3 tháng 11 năm 2019.

Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học bách khoa Hà Nội là đơn vị tổ chức của Hội nghị với sự bảo trợ của Trung tâm Kỹ thuật nhiệt chất lỏng Thái Bình Dương (PCTFE), Hiệp hội Truyền nhiệt Nhật Bản (HTSJ) và Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Nhật Bản (JSME). Tham gia hội nghị ISTP30 có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế uy tín: GS. A. Jeffrey Giacomin (Queen's University, Canada, Tổng biên tập tạp chí Physics of Fluids), GS. Phan Thien Nhan (National University of Singapore, Singapore), GS. Gretar Tryggvason (Jonh Hopkins University, USA), GS. Naoki Shikazono (University of Tokyo, Japan).

Bài báo được báo cáo tại Hội nghị sẽ được: in trong Proceeding Hội nghị (Có chỉ số ISSN), công bố trên tạp chí Physics Of Fluids (tạp chí xếp hạng Q2) sau khi được phản biện bổ sung, hoặc công bố có tính phí trên tạp chí Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (Tạp chí Scopus xếp hạng Q4).

Nội dung khoa học Hội nghị bao trùm các nội dung khoa học hiện đại và đa dạng liên quan tới các hiện tượng, quá trình truyền dẫn, trao đổi nhiệt, dòng chảy chất lỏng, bao gồm các chủ đề (nhưng không giới hạn) sau:
1. Các vấn đề về lý thuyết, ứng dụng của động lực học dòng chảy chất lỏng, truyền và trao đổi nhiệt (Heat and Mass Transfer, Heat Exchangers, Turbulence and Flow Instabilities, Noise and Vibration in Fluid, Transport in Porous Media, Transport phenomena in solid mechanics and fluid-structure interaction, Industrial Aerodynamics, Experimental/Computational Fluid Dynamics, Micro- and Nano-Scale Transport, Boiling and Multi-Phase Flow, Combustion and Reacting Flows, Bioengineering and Bio-thermal Fluid Dynamics, …)
2. Năng lượng mới, năng lượng tái tạo ( Biofuels sustainability, Fuel Cells and Battery Technology, Renewable energy technologies, Sustainable & Renewable Energy, Hybrid vehicles sustainability, …)
3. Ứng dụng của các quá trình và hiện tượng truyền dẫn (Thermal-Fluids Machinery, Thermal Hydraulics of Energy Reactors, Electronics Packaging and Thermal Management, Manufacturing and Materials Processing, MEMS, Visualization/Imaging Techniques, …)
4. Và các lĩnh vực liên quan khác.

Các mốc thời gian quan trọng của hội nghị:
+ Hạn nhận tóm tắt (gia hạn đến): 31/5/2019
+ Thông báo chấp nhận tóm tắt: 15/6/2019
+ Hạn nhận báo cáo toàn văn: 1/7/2019
+ Thông báo chấp nhận báo cáo toàn văn: 25/7/2019
+ Hạn nhận báo cáo toàn văn hoàn chỉnh: 15/8/2019
+ Hạn đăng ký: 15/8/2019.

Lưu ý: Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị là tiếng Anh, tóm tắt và toàn văn được soạn thảo theo mẫu của hội nghị và được nộp trên website Hội nghị (www.istp30.com).

Phí tham gia Hội nghị: 450USD đối với nhà khoa học quốc tế, 300USD đối với sinh viên quốc tế. Đối với nhà khoa học và Sinh viên trong nước, phí tham dự là 2.300.000 VNĐ (Tea-break và ăn trưa tại các buổi báo cáo) và 3.000.000VNĐ (Tea-break, ăn trưa tại các buổi báo cáo và Gala dinner).

Các thông tin cụ thể hơn được đăng trên website của hội nghị: http://istp30.com/call-for-papers.html.

Xin kính đề nghị các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trường cao đẳng, các Doanh nghiệp thông báo rộng rãi đến toàn bộ các nhà khoa học, các bạn bè đồng nghiệp của các Trường, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham dự.

Xin mời các nhà khoa học, đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên cao học cùng tham gia viết bài và tham dự Hội nghị.

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với:
1. TS. Phạm Văn Sáng (email: sang.phamvan@hust.edu.vn, mobile: 0966633683)
2. PGS. Hoàng Thị Kim Dung (email: dung.hoangthikim@hust.edu.vn, mobile: 0949737767)
3. TS. Đinh Công Trường (email: truong.dinhcong@hust.edu.vn, mobile: 0934638035)

Hoặc thông qua email và website của Hội nghị:  istp30@hust.edu.vn, www.istp30.com