Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế về đường bộ NETWORKING HIGHWAY PROFESSIONALS FOR FUTURE ROAD


Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế về đường bộ NETWORKING HIGHWAY PROFESSIONALS FOR FUTURE ROAD

  • 22/02/2018 16:02
  • Tin Khoa học công nghệ

2018 International Conference For Road Engineers

Một số thông tin quan trọng:

- Hạn nộp tóm tắt bài báo: 28/2/2018
- Thông báo kết quả duyệt tóm tắt: 30/3/2018
- Hội thảo: từ ngày 29/5 - 1/6/2018
Địa điểm tổ chức Hội thảo: Jeju, Hàn Quốc.
Thông tin chi tiết xem thêm tại website: http://conference.ksre.or.kr/html/sub1_03.html

Thư mời được đính kèm ở cuối bài ./.

File đính kèm
Tin liên quan