Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016


Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

  • 27/12/2016 16:12
  • Tin Khoa học công nghệ

Thực hiện kế hoạch số 815/KH-BGDĐT ngày 08/11/2016 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Bản Sơn năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau:

Thời gian và địa điểm xét Giải thưởng:

1. từ 01/12/2016 đến ngày 01/03/2017: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.

Địa điểm: Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

2. Từ ngày 15/3/2017 đến 05/4/2017: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng

3. Tháng 5/2017: Tổ chức trao Giải thưởng

Giải thưởng:

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD.

Đối tượng tham gia xét tặng Giải thưởng, lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng:

Theo Quyết định số 5252//QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn

File đính kèm
Tin liên quan