Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu và Xây dựng- CIGOS 2019


Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu và Xây dựng- CIGOS 2019

Dear Colleague,

You are cordially invited to submit abstracts to the 5th International Conference on Geotechnical, Structural and Construction Engineering (CIGOS 2019), which will take place in Hanoi, Vietnam from October 31 to November 1, 2019. The conference focuses on the theme of “Innovation for Sustainable Infrastructure”, which is of vital importance in many developing countries.

The conference is co-organized by the Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE-Global) and the University of Transport Technology (UTT) in partnership with the Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay). Similar to the previous 2017-Edition, the CIGOS 2019 proceedings will be submitted to the book series “Lecture Notes in Civil Engineering” published by Springer and indexed in Scopus.

Distinguished keynote speakers have accepted to attend the conference:

 • MATTHEWS Adam, Head of International for the UK Government’s Building Information Modelling - Chairman of the EU BIM Task Group, UK
 • LACASSE Suzanne Expert Adviser, the Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Norway
 • RILETT Laurence, Professor, Director of the Nebraska Transportation Center and the Mid-America Transportation Center, USA
 • SKIBNIEWSKI Mirosław J., Editor-in-Chief of the journal of Automation in Construction (SCI IF=4.032), ELSEVIER - Professor of University of Maryland, USA​
 • TURMO Jose, Professor of Technical University of Catalonia BarcelonaTech (UPC), Spain
 • YOUNG Ben, Professor, Co-Editor-in-Chief of the Journal of Constructional Steel Research, ELSEVIER - Dean of the Graduate School of the Faculty of Engineering of the University of Hong Kong, China

Extended deadline for Abstract: January 15, 2019. The main topics of the conference include, but are not limited to:

 • Advanced Modeling and Characterization of Structures
 • Sustainable Construction Materials and Technologies
 • Smart and Sustainable Cities
 • Geotechnics for Environment and Energy
 • Urban Planning, Transport and Environment
 • Data mining & Machine Learning
 • Building Information Modeling

Please submit your abstract (250 - 500 words) via the conference website: https://cigos2019.sciencesconf.org/user/submit

Information about CIGOS 2019, including keynote lectures, important dates, venue, program and sponsorship opportunities, etc. can also be found on the conference website.

We would highly appreciate if you could forward the call for papers to your colleagues who may be interested in this conference.

Should you have any questions, please contact us at cigos@a-vse.org.

We look forward to receiving your contribution.

Best regards,

Co-chairmen of CIGOS 2019

Dr DAO Van Dong, Rector of UTT

Dr HA MINH Cuong, ENS Paris-Saclay, Director of Civil and Mechanical Engineering Network of AVSE Global

 

Kính gửi Quý tác giả

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cầu và Xây dựng (CIGOS 2019) do Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Global) và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) chủ trì, hợp tác cùng Trường Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay – CH Pháp) tổ chức từ ngày 31 tháng 10 năm 2019 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo lần này tập trung vào chủ đề “Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững”, chủ đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với rất nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cũng như lần tổ chức trước vào năm 2017, kỷ yếu Hội thảo CIGOS 2019 sẽ được đưa vào tuyển tập “Kỹ thuật Xây dựng công trình” do Springer xuất bản và Scopus lập chỉ mục.

Các diễn giả nổi tiếng sẽ diễn thuyết tại hội nghị:

 • MATTHEWS Adam, Trưởng bộ phận Quốc tế về mô hình thông tin xây dựng của chính phủ Liên hiệp Anh – Chủ tịch nhóm công tác mô hình thông tin xây dựng Liên minh Châu Âu, Liên hiệp Anh
 • LACASSE Suzanne, Cố vấn chuyên gia tại viện Địa kỹ thuật Na Uy (NGI), Na Uy
 • RILETT Laurence, Giáo sư, Giám đốc trung tâm vận tải Nebraska và trung tâm vận tải Trung Mỹ, Hoa Kỳ
 • SKIBNIEWSKI Mirosław J., Tổng biên tập Tạp chí Tự động hóa trong xây dựng (SCI IF=4.032), ELSEVIER – Giáo sư đại học Maryland, Hoa Kỳ
 • TURMO Jose, Giáo sư trường Đại học kỹ thuật Catalonia BarcelonaTech (UPC), Tây Ban Nha
 • YOUNG Ben, Giáo sư, Đồng tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu thép xây dựng (SCI IF=2.059), ELSEVIER – Phó hiệu trưởng Trường cao học & Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Đại học Hồng Kông, Trung Quốc.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý tác giả tham gia gửi bài tóm tắt tới Hội thảo.

Hạn chót gửi tóm tắt được kéo dài đến ngày 15 tháng 1 năm 2019. Các chủ đề chính (nhưng không chỉ giới hạn) của Hội thảo lần này bao gồm:

 • Đặc tính hóa và mô hình hóa nâng cao kết cấu
 • Vật liệu và kỹ thuật xây dựng bền vững
 • Đô thị bền vững và thông minh
 • Địa kỹ thuật cho Môi trường và năng lượng
 • Quy hoạch đô thị, giao thông và môi trường
 • Khai thác dữ liệu và máy học
 • Mô hình thông tin xây dựng

Bài tóm tắt (250 - 500 chữ, bằng Tiếng Anh) xin gửi về qua website: https://cigos2019.sciencesconf.org/user/submit

Thông tin về Hội thảo CIGOS 2019, bao gồm các thông tin về các diễn giả chính, ngày giờ, địa điểm, nội dung chương trình và các cơ hội tài trợ,… xin truy cập website chính của hội thảo: https://cigos2019.sciencesconf.org

Chúng tôi rất hân hạnh nếu Quý tác giả có thể chuyển thư mời này tới các đồng nghiệp khác, những người có quan tâm đến Hội thảo lần này.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin được liên hệ Phòng KHCN- HTQT, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội, số điện thoại 024.35527872; 0913.091.715; 0931843686 hoặc gửi thư về địa chỉ cigos@a-vse.org; phongkhcn@utt.edu.vn.

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia của Quý tác giả.

Trân trọng./.

Đồng trưởng Ban tổ chức Hội thảo

PGS.TS ĐÀO VĂN ĐÔNG- Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT

TS. HÀ MINH CƯỜNG- Công ty ENS Paris- Saclay, Giám đốc mạng lưới kỹ sư cơ học và dân dụng- Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Global)