Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập trường Đại học công nghệ GTVT


Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập trường Đại học công nghệ GTVT

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập 5 trường đại học trên cơ sở nâng cấp các trường cao đẳng tại một số tỉnh, thành phố.

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông - Lâm Bắc Giang, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học -Công nghệ Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc; 

Thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập Trường Đại học Sơn Hà tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập các trường Đại học trên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

* Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Phật học Hải Phòng.

Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm xem xét, quyết định việc thành lập Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng nêu trên.

* Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng trường Đại học Y Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cho phép trường Đại học Y Hà Nội quyết toán khối lượng đầu tư của Dự án đã thực hiện cho đến hết năm 2008.

Xem bài viết tại đây.

Ngọc Hà

(Nguồn: Công văn 1361, 1366,1367,1368,1369, 1370/TTg-KGVX,5504/VPCP-KGVX )