Trường Cao đẳng Giao thông vận tải: Luôn đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo


Trường Cao đẳng Giao thông vận tải: Luôn đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo

Trong đó, Chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học, bài giảng, giáo trình được coi là những vấn đề then chốt. Năm 2009, nhà trường đã tiến hành khảo sát thực hiện chuẩn hóa 20 chương trình đào tạo cao đẳng chính quy, 4 chương trình đào tạo vừa làm vừa học, 4 chương trình đào tạo cao đẳng liên thông, 4 chương trình đào tạo trung cấp, 7 chương trình đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề, trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTB & XH, đảm bảo tính liên thông giữa các bậc đào tạo, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn sản xuất.alt

Chủ nhiệm xây dựng chương trình khung trung cấp nghề “Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ”, 2 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, thẩm định 2 chương trình khung trung cấp nghề và cao đẳng nghề... Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy được cải tiến theo hướng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và khả năng làm việc theo nhóm của người học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; quan tâm giảng dạy thực hành trong trường và gắn với thực tiễn sản xuất.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ được nhà trường quan tâm coi đó là động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Trường. Năm 2009 đã tạo điều kiện cho các giảng viên theo học thạc sỹ, Lý luận chính trị cao cấp; đi học tập ở nước ngoài. Tổ chức bồi dưỡng các lớp chuyên đề nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên. Do làm tốt công tác bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường đạt trên 80% trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, cao hơn quy định của Bộ GD&ĐT (30%) vào năm 2010.

Với thành tích và bề dày kinh nghiệm trong đào tạo thực hành, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương nâng cấp Trường thành trường Đại học Công nghệ GTVT.

                                                                                                                                                                 Bài, ảnh: Thu Phương (báo giaothongvantai.com.vn)