Gương mặt sinh viên
Gương mặt sinh viên
Phỏng vấn bạn Đoàn Cao Nguyên - nam sinh viên phỏng vấn thành công chương trình du học Pháp, được nhận vào học tại trường INSA de Rennes

Phỏng vấn bạn Đoàn Cao Nguyên - nam sinh viên phỏng vấn thành công chương trình du học Pháp, được nhận vào học tại trường INSA de Rennes

Đoàn Cao Nguyên là bạn nam đã đạt danh hiệu “Thủ khoa đầu vào năm 2017” của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Mọi người luôn ấn tượng với Nguyên không chỉ bởi gương mặt thư sinh, giọng nói Quảng Nam dễ thương, mà...