Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67 (Đối với các lớp từ Cơ sở Vĩnh Phúc về Hà Nội)


Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67 (Đối với các lớp từ Cơ sở Vĩnh Phúc về Hà Nội)

  • 10/02/2017 00:02
  • Thông báo sinh viên

STT

Họ và tên

Đơn vị

Lớp

Ghi chú

1

Tạ Tuấn Hưng

Khoa Cơ khí

67DCOT21

0942012883

2

Nguyễn Công Tuấn

67DCOT22

0983895689

3

Lê Quang Thắng

67DCOT23

0945553998

4

Lê Quỳnh Mai

67DCOT24

0961113981

5

Vũ Quảng Đại

67DCOT25

0962353638

6

Nguyễn Anh Tuấn

67DCCO21

0968771833

7

Nguyễn Văn Tuân

67DCCO22

0982647320

8

Lương Quý Hiệp

67DCCO23

0973070754

9

Đỗ Quang Hưng

Khoa CNTT

67DCHTA1

0912 222392

10

Nguyễn Văn Tuấn

0904 996848

11

Nguyễn Thị Vân Anh

67DCHT21

0988 881537

12

Lã Quang Trung

67DCHT22

0987 496586

13

Nguyễn Thị Kim Huệ

67DCHT23

0988 425736

14

Đỗ Bảo Sơn

67DCTM21

0912 188786

15

Trần Duy Dũng

67DCTM22

0912 222207

16

Dương Quang Khánh

67DCDT21

0943 138833

17

Nguyễn Công Nam

66DCDT22

0987 698963

18

Nguyễn Thị Thái An

Khoa KTVT

67DCKT21

0982512919

19

Đặng Thị Huế

67DCKT22

0983385047

20

Chu Thị Bích Hạnh

67DCKT23

0987689495

21

Vương Thị Bạch Tuyết

67DCKT24

0979141352

22

Lâm Phạm Thị Hải Hà

67DCKX21

0915509555

23

Nguyễn Thị Thuận

67DCKX22

0987432587

Tin liên quan