Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Hệ Đại học liên thông - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp