Kế hoạch đưa sinh viên K68 lên học tập tại Vĩnh Phúc