Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ cao đẳng chính quy khóa 68 -CSĐT Hà nội


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ cao đẳng chính quy khóa 68 -CSĐT Hà nội

  • 10/09/2017 12:09
  • Thông báo sinh viên

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ  Hai

11/9/2017

8h00 - 11h30

Ổn định lớp, phổ biến chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân.

Phòng CTSV

Quy chế công tác sinh viên, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến.Hướng dẫn hồ sơ điện tử sinh viên

Thứ Ba

12/9/2017

8h00 -10h00

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

Phòng ĐT

10h00 -11h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Tư

13/9/2017

8h00 - 10h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

TT ĐT lái xe

10h00 -11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên;

Giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ Năm

14/9/2017

7h30- 9h00

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên; Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời.

Khoa Công trình

9h00- 10h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên; Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời.

Khoa KTVT

10h30- 11h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên; Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời.

Khoa Cơ khí

Thứ Sáu

15/9/2017

8h00- 10h30

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

16/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

17/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Địa điểm học: Hội trường lớn

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Đào Nhật Tân (SĐT: 0985080855)

Tin liên quan