Công ty CP cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto Fecon Hassyu (KFH) tuyển dụng Nhân viên kinh doan thiết bị xây dựng