Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tuyển dụng kỹ sư bảo trì, sửa chữa máy xây dựng