Trung tâm Tân Đạt (Tổng Công ty vận tải Hà Nội) tuyển dụng Thợ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô