Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

08:00
Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1. Thời gian tổ chức

- Tại Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 19/11/2019

- Tại Hà Nội: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 20/11/2019

2.  Thành phần tham dự

- Tại Vĩnh Phúc và Thái Nguyên:

+ Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và tất cả cán bộ, viên chức đang giảng dạy, công tác tại Cơ sở đào tạo (bao gồm cả thỉnh giảng).

+ Khách mời: Lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Nhà trường; các nhà giáo lão thành đã nghỉ hưu.

- Tại Hà Nội:

+ Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị và tất cả cán bộ, viên chức đang giảng dạy, công tác tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (bao gồm cả thỉnh giảng).

+ Khách mời: Lãnh đạo Bộ GTVT; Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong Ngành; lãnh đạo địa phương; lãnh đạo Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc và Thái Nguyên; các nhà giáo lão thành đã nghỉ hưu.

3.  Chương trình Lễ kỷ niệm

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Đọc thư của Bộ Trưởng gửi các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Hiệu trưởng phát biểu chào mừng;

- Tặng hoa các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

- Trao tặng các danh hiệu thi đua (nếu có);

- Đại diện sinh viên chúc mừng;

- Đại diện giảng viên nhận hoa và phát biểu ý kiến;

- Bế mạc.