Công văn của Bộ GTVT về việc Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020