Kế hoạch Tổ chức công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ GTVT