Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019), 74 năm ngày thành lập Trường và 58 năm ngày Bác Hồ về thăng Trường