Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm UTT và Lễ phát Bằng tốt nghiệp năm 2019


Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm UTT và Lễ phát Bằng tốt nghiệp năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM UTT VÀ LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019 có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo;

- Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;

- Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động;

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị;

- Thông qua chương trình, Nhà trường có cơ sở định hướng chiến lược đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, quảng bá hình ảnh và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan và doanh nghiệp bên ngoài.

2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019.

b) Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

Đại biểu Nhà trường: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; lãnh đạo các Cơ sở đào tạo, Phòng, các Khoa chuyên ngành, Khoa Đào tạo Tại chức, Trung tâm, GVCN-CVHT các lớp sinh viên tốt nghiệp;

Đại biểu khách mời: Đại diện các nhà tài trợ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, đăng ký tuyển dụng và hỗ trợ chương trình; Các cơ quan báo chí và khách mời.

Đại biểu sinh viên: Sinh viên tốt nghiệp khóa 65; sinh viên các khóa 66, 67, 68, 69.

4. Hình thức tổ chức: Nhà tuyển dụng tiến hành giới thiệu, phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp (tại các gian hàng, phòng phỏng vấn do Ban tổ chức bố trí).

5. Tiến độ và Chương trình

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ

Gửi thư mời, phiếu đăng ký tham gia và thông tin của sinh viên tốt nghiệp các ngành trong năm 2019 tới các đơn vị, doanh nghiệp;

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Phòng Đào tạo, Các khoa chuyên ngành, Khoa ĐT Tại chức.

Từ 10/6 ÷ 14/6/2019

 

Đăng thông báo Thư mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Ngày hội, Pano truyền thông trên website http://utt.edu.vn;

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Trung tâm CNTT- Thư viện

Tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia từ các cơ quan, doanh nghiệp;

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

 

- Trao đổi thông tin và tiếp nhận các yêu cầu từ nhà tuyển dụng, nhà tài trợ;

- Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thủ tục, làm hồ sơ tham gia ứng tuyển;

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

 

- Đăng thông tin các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng năm 2019 trên website http://utt.edu.vn ; in pano khổ lớn thông tin các doanh nghiệp tuyển dụng để sinh viên biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia ứng tuyển;

- Đăng tải các thông tin về Ngày hội trên website http://utt.edu.vn;

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Trung tâm CNTT- Thư viện

Treo băng rôn truyền thông về sự kiện;

 

Phòng HCQT

 

Gửi giấy mời tham dự Ngày hội cho một số đơn vị ngoài Trường: Truyền hình, Báo chí…

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Phòng KHCN &HTQT

Lên market và bố trí gian hàng cho các đơn vị tham gia Ngày hội (in backdrop, bàn ghế, quạt, nước uống, trang trí Hội trường khai mạc).

Dựng video về Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; Dựng Video về sinh viên tốt nghiệp

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Phòng Đào tạo.

Từ 13/6 ÷ 17/6/2019

 

Tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và việc làm sinh viên 2019 (theo chương trình).

TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN

Phòng Đào tạo, Các Khoa chuyên ngành,  khoa ĐTTC, Đoàn TN, Phòng KHCN & HTQT, Phòng HCQT

Ngày 21/06/2019

Họp tổng kết và rút kinh nghiệm

 

 

 

6. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ và hiệu quả. Theo nhiệm vụ cụ thể các đơn vị được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua TT hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN) để tiếp tục chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

7. Kinh phí tổ chức

- Các nhà tài trợ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia tuyển dụng;

- Kinh phí của Nhà trường.