Thông báo Đăng ký nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đào


Thông báo Đăng ký nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đào

Thực hiện công văn số 9025/BGTVT-KHCN V/v Thông báo đăng ký nhiệm vụ Khoa học Công nghệ nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đảo, Phòng KHCN và HTQT kính đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu khẩn trương xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng KHCN và HTQT trước 14h00 ngày 10/10/2019.

Chi tiết xin liên hệ TS. Hoàng Vũ - ĐT: 024 3552 7872 - email: vuhoang@utt.edu.vn

File đính kèm