Thông báo Kết quả thi TOEIC ngày 3.10.2019 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


Thông báo Kết quả thi TOEIC ngày 3.10.2019 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 3.10.2019 TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Phiếu điểm sẽ có sau ngày 17/10/2019

Thí sinh mang theo chứng minh thư đến Phòng Một cửa (P104-H3) để nhận phiếu điểm.

Trường hợp thí sinh có chứng minh thư không hợp lệ, thí sinh tự mang chứng minh thư mới lên văn phòng IIG (75 Giang Văn Minh) để nhận kết quả thi.

File đính kèm