Thông báo Kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển viên chức năm 2020


Thông báo Kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển viên chức năm 2020

Trên cơ sở kết quả của các thí sinh, sau khi họp, thống nhất, Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo kết quả thi vòng 1 như sau:

1. Kết quả thi vòng 1 (có danh sách kèm theo)

Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết công khai trên Website: www.utt.edu.vn và bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vân tải.

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Trường (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 17/8/2020, trong giờ làm việc hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 303, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) do thí sinh trực tiếp làm và ký tên. Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

- Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan và thí sinh dự thi biết, thực hiện./.

 

File đính kèm