Thông báo tổng hợp kế hoạch in ấn và mua bổ sung sách năm 2020


Thông báo tổng hợp kế hoạch in ấn và mua bổ sung sách năm 2020

Kính gửi: Các Khoa trong toàn Trường

Để kịp thời xây dựng kế hoạch in ấn và mua bổ sung sách phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo chương trình đào tạo của Nhà trường trong năm 2020; Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện kính đề nghị các Khoa gửi Kế hoạch in ấn và bổ sung sách năm 2020 của đơn vị (theo biểu mẫu đính kèm) về Trung tâm CNTT – Thư viện để tổng hợp và trình Ban Giám hiệu Nhà trường xét duyệt. Hạn cuối nhận kế hoạch trước ngày 15/01/2020 (Thứ Tư).

 

Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thương, Phòng nghiệp vụ Thư viện. Điện thoại: 0983 833 818, Email: thuvien@utt.edu.vn

File đính kèm