Thông báo Tuyển dụng nhân lực bổ sung Đợt 3 năm 2019 Tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông