Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020 - 2022


Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020 - 2022

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ đồng chí Phí Lương Vân, Phòng KHCN-HTQT để có thông tin chi tiết về chương trình.
Thông báo chi tiết xem ở Tệp đính kèm./.

File đính kèm