Thông báo Tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiếng Pháp dự bị du học năm học 2019-2020 (Đợt 2)