Thông báo Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Luật tại Phân hiệu Hà Nội và CSĐT Vĩnh Phúc