Thông báo về việc đăng ký hội thảo CIGOS 2019 cho cán bộ, giảng viên, sinh viên UTT


Thông báo về việc đăng ký hội thảo CIGOS 2019 cho cán bộ, giảng viên, sinh viên UTT

Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu và Xây dựng (CIGOS 2019)” do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Global) chủ trì, hợp tác cùng Trường Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay – CH Pháp) tổ chức.

Để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT tham gia Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo quyết định giảm 50% lệ phí so với lệ phí niêm yết trên website của Hội thảo

 https://cigos2019.sciencesconf.org/resource/page/id/7

(Chú ý, lệ phí trên đường dẫn trên được  tính theo mệnh giá Euros, áp dụng mệnh giá: 1 Euro = 26.000 VNĐ)

Để được hưởng ưu đãi đăng ký nói trên, đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (chi tiết liên hệ: Chuyên viên Phí Lương Vân – DĐ: 0966681222) hoặc chuyển khoản:

- Số tài khoản: 025704061364147

- Chủ tài khoản: Phí Lương Vân

- Mở tại Ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc tế Việt Nam (VIB)

- Chi nhánh Hai Bà Trưng.

- Mã ngân hàng: 01314009

(Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ [CIGOS2019] [Tên tác giả] [Mã số bài báo])

Lệ phí đóng được tính dựa trên số người tham dự:

  • Nhóm tác giả của 1 bài báo có 3 thành viên muốn tham dự hội thảo thì cần phải đóng tiền cho 3 người.
  • Nhóm tác giả của 3 bài báo chỉ cử một tác giả tham dự hội thảo thì chỉ cần đóng tiền cho 1 người.
  • Trường hợp cán bộ và giảng viên của UTT không có bài báo cáo tại hội thảo vẫn có quyền tham gia và được hưởng ưu đãi trên.

Lưu ý: Ưu đãi trên được tính đến này 30/06/2019. Sau ngày 30/06/2019, các chi phí đăng ký sẽ tăng thêm theo quy định của BTC Hội thảo.