Thư mời Tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ về chủ đề “Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững – Innovation for Sustainable Infrastructure”