Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác duy tu, sửa chữa đường bộ


Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác duy tu, sửa chữa đường bộ

Hôm nay 30/7/2008, trường Cao đẳng GTVT đã tổ chức bế giảng Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác duy tu, sửa chữa đường bộ năm 2008. Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Cao đẳng GTVT với Sở GTVT tỉnh Hà Tây.
Tham gia lớp học có 45 học viên là những cán bộ, công nhân viên của hai đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đường bộ I Hà Tây và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đường bộ II Hà Tây. Học viên được lựa chọn là các kỹ sư, cử nhân Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các cán bộ làm công tác tuần đường có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Các học viên đã được học 10 chuyên đề chuyên sâu có liên quan đến công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu cầu đường bộ. Sau 10 ngày học tập nghiêm túc, chất lượng các học viên viên đã hoàn thành khóa học với kết quả học tập đạt từ khá, giỏi trở lên và 100% được cấp chứng chỉ học tập.