Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025


Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 8/7/2020, tại Trường Đại học Công nghệ GTVT, đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chủ trì cuộc họp công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trương Thị Dung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối công bố Quyết định số 4106- QĐ/ĐUK ngày 6/7/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và công bố Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường trên cơ sở kết quả bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường, khóa VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức ngày 15/6/2020. Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; Phó Bí thư Đảng ủy gồm 02 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã nhiệt liệt chúc mừng 15 đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm bầu và được Đảng ủy Khối chuẩn y vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời đồng chí Vũ Tuấn Dũng cũng yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ Trường cần tăng cường đoàn kết nhất trí, nêu gương, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, khẳng định vị thế, uy tín về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện chiến lược phát triển Ngành GTVT và đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã luôn quan tâm, chỉ đạo Đảng bộ Nhà trường trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần nêu gương, phê và tự phê, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau cuộc họp công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã họp phiên thứ hai thống nhất, biểu quyết nhất trí 100% (15/15 đồng chí dự họp) giới thiệu và đề nghị Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hoàng Long- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phụ trách công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trao Quyết định chuẩn y cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trao Quyết định chuẩn y cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trao Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường cho TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

Trường Đại học Công nghệ GTVT