Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi được nhận học bổng và thực tập hưởng lương của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec


Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi được nhận học bổng và thực tập hưởng lương của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec

Ngày 19/04/2019 Công ty Thiết kế tàu biển DAIZO TEC vui mừng thông báo Quyết định trao tặng 02 suất học bổng trị giá 50 USD/tháng trong vòng 01 năm cho 02 bạn sinh viên Khóa 67 chuyên ngành CNKT Cơ khí tàu thủy và Công trình nổi và 02 suất thực tập tại công ty với mức trợ cấp thực tập 5 USD/ngày trong vòng 01 tháng cho 02 bạn sinh viên Khóa 66 chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy.

Theo Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty TNHH Daizo Tec – Nhật Bản đã được ký kết ngày 26/12/2018, phía Công ty Daizo Tec sẽ trao 02 suất học bổng trị giá 600 USD/năm và 01 suất thực tập thời gian 01 tháng có trợ cấp 5 USD/ngày cho sinh viên chuyên ngành CNKT cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi vào năm học 2019 – 2020.

Ngày 11/04/2019 vừa qua, nhận được thông báo, các sinh viên Khóa 66 chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy, Khóa 67 chuyên ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi đã tham gia phỏng vấn do phía công ty tổ chức. Do chất lượng các ứng viên ứng tuyển thực tập phỏng vấn tốt nên phía công ty quyết định cấp thêm 01 suất thực tập so với chỉ tiêu ban đầu. Học bổng sẽ được phía công ty chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên hàng tháng.   

Lễ ký Thỏa thuận hơp tác giữa Công ty DAIZO TEC và Trường Đại học Công nghệ GTVT

Đây là kết quả xứng đáng cho quá trình đào tạo bài bản, kết hợp giữa kiến thức lý thuyết trên giảng đường và thực hành, thực tập, tham quan thực tế tại Phòng thí nghiệm và tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã đặt ra của Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi. Qua đây cho thấy Bộ môn đang từng bước khẳng định là địa chỉ uy tín đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí tàu thủy đủ trình độ đáp ứng nhu cầu không chỉ của doanh nghiệp trong nước mà cả quốc tế.

Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi