UTT đã sẵn sàng tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2020


UTT đã sẵn sàng tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2020

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đăng cai địa điểm tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi tin học trẻ toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2020

Hội thi do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác chuẩn bị trang thiết bị, máy tính và hệ thống mạng cho Hội thi

Năm 2020, với lợi thế là đơn vị đào tạo uy tín theo hướng thực hành, ứng dụng; hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại trên khuôn viên gần 30.000m2 tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT tự hào được Ban tổ chức lựa chọn là đơn vị đăng cai địa điểm thi Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Đồng thời, Nhà trường cũng bố trí cán bộ, giảng viên tham gia vào công tác tổ chức, coi thi và chấm thi.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 18/10 tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Đại học Công nghệ GTVT