Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2018