Kế hoạch Tổ chức gặp mặt các cháu thiếu niên, nhi đồng và biểu dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong năm 2018-2019