TS. Lê Nguyên Khương với khát vọng tuổi trẻ và công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường


TS. Lê Nguyên Khương với khát vọng tuổi trẻ và công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường

  • 27/12/2016 16:12
  • Nhân vật - Sự kiện


TS. Lê Nguyên Khương

TS. Lê Nguyên Khương – Giảng viên Bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Khoa Công trình, tốt nghiệp kỹ sư và thạc sĩ tại trường Cầu Đường Paris – Pháp (Ecole Des Ponts ParisTech), nghiên cứu sinh Tiến sĩ và sau Tiến sĩ tại Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp tại Lyon (INSA de Lyon), trong năm đầu tiên về công tác tại Trường Đại học Công Nghệ GTVT, bằng lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, giảng viên Lê Nguyên Khương đã tích cực tham gia nhiều phong trào đoàn hội và có nhiều thành tích trong công tác NCKH.

Cụ thể:

- Tham gia thuyết trình tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong 3 năm trở lại đây đã viết tổng 12 bài báo đăng trên các tạp chí và hội thảo quốc tế có uy tín.
- Tham gia soạn thảo đề cương, viết giáo trình cao học và công tác đoàn thể của Khoa Công trình.
- Tham gia các dự án hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Công Nghệ GTVT và khối các trường đại học, học viện ứng dụng của Cộng hòa Pháp.


Các tác giả có báo cáo xuất sắc tham gia hội thảo Nhà khoa học trẻ Ngành GTVT năm 2016 (TS. Lê Nguyên Khương, thứ 2 từ phải sang)

Trong năm 2016 đã có:

- 1 bài báo đăng tạp chí quốc tế có uy tín;
- 4 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 2 cuộc hội thảo khoa học cấp bộ và cấp quốc gia;
- Chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được xếp loại A;
- Tham gia nghiên cứu sản xuất “Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không ứng dụng trong giao thông đường thủy”;
- Chủ nhiệm 1 đề tài trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa trường Đại học Công Nghệ GTVT và Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp tại Lyon (INSA-Lyon).


Báo cáo khoa học tại hội nghị an toàn giao thông quốc gia

Trong công tác giảng dạy TS. Lê Nguyên Khương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả và luôn được đồng nghiệp, sinh viên tôn trọng.

Với lòng say mê NCKH, hết lòng vì học sinh thân yêu TS. Lê Nguyên Khương là hình ảnh tiêu biểu trong đội ngũ giảng viên trẻ của Nhà trường cần được nhân rộng.


Tham gia các dự án hợp tác với các trường Đại học thuộc Cộng hòa Pháp

Tin liên quan