Tin tức Công đoàn
Tin tức Công đoàn
Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Công đoàn GTVT Việt Nam có công văn số 220/CĐN-CSPL thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định...