Tin tức Công đoàn
Tin tức Công đoàn
Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận có tốc độ công bố quốc tế cao nhất trong các trường đại học Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận có tốc độ công bố quốc tế cao nhất trong các trường đại học Việt Nam

Theo dữ liệu tải từ cơ sở dữ liệu Web of Science, với tốc độ tăng về số lượng các bài báo ISI đạt mức 550%, Đại học Công nghệ GTVT được công nhận là trường đại học có tốc độ tăng trưởng qua phần trăm và tăng trưởng...

Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Công đoàn GTVT Việt Nam có công văn số 220/CĐN-CSPL thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định...