Chỉ thị liên tịch chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hội năm 2019